Chính sách bảo hành

SALE

Sóc vàng – Ngàn ưu đãi

Giảm ngay 15% khi đặt hàng

Xem thêm

Chính sách bảo hành đồng phục của Đồng phục Sóc vàng

Các lỗi mà đồng phục được bảo hành do bên chúng tôi như sau:

 • Hình in bị nứt, bể
 • Mực in bị bay màu
 • Hình in khác với QC (nếu có)
 • May không giống áo mẫu
 • Đường may bị bung chỉ

Cách thức bảo hành

 • Đồng phục lỗi sẽ được sửa lại không tính phí
 • Nếu đồng phục không sửa lại được sẽ may mới cho khách hàng
 • Nếu khách trả hàng sẽ hoàn tiền 100%

Thời gian bảo hành

 • 6 tháng hoặc 100 lần giặt.
 • Áp dụng điều kiện nào tới trước.

Phí bảo hành và phí vận chuyển do lỗi của khách hàng

 1. Sản phẩm lỗi do khách hàng
 • Lỗi được bảo hành: Không áp dụng
 • Cách thức bảo hành: thỏa thuận hoặc làm theo hợp đồng đã ký
 • Không áp dụng trả lại sản phẩm.

    2. Khách hàng muốn sửa chữa sản phẩm

 • Sẽ báo thời gian sửa nếu khách đồng ý sẽ sửa lại nhưng tính phí
 • Khách phải chịu chi phí vận chuyển

Danh mục sản phẩm

Tin tức